Ceausescu

Post comunist Diverse Diatribe

Post comunist

 *Presupunand ca socialismul multilateral dezvoltat nu s-ar fi incheiat odata cu lovitura de stat din 89' (si in multe privinte nu a facut-o), voi inc…